Skip to main content

Mediator
die zaken en emoties verbindt

Conflicten kosten tijd, geld en vooral veel energie. Worden ze niet of onvoldoende opgelost, dan zorgen ze voor extra schade. Ook bij anderen die (nog) niet in het conflict zijn betrokken.

Als MfN-registermediator met ruime kennis van het recht en menselijk gedrag help ik partijen samen een oplossing te vinden die werkelijk winst oplevert. Win-win dus. Op een zakelijke, praktische manier met genoeg ruimte voor gevoel. Want bewust of onbewust, emoties spelen altijd een rol.

Mijn specialisatie: zakelijke conflicten met veel emoties. Denk aan ontslag, scheiding, ruzie tussen zakenpartners of conflicten in het familiebedrijf.


"Wie de moed heeft de ander in mediation te ontmoeten, doet interessante ontdekkingen"

- Bob Heeren

Bij mediation gaan partijen met elkaar rond de tafel om zelf de beste oplossing voor hun conflict te vinden. Als neutrale en onafhankelijke mediator begeleid ik dit proces en help ik partijen aan duidelijkheid. Wat speelt er echt? Wat zit er onder de verhalen? Want duidelijkheid is de voedingsbodem voor een oplossing die echt winst oplevert en standhoudt. 

Mediation betekent niet dat je water bij de wijn moet doen. Wel dat je over en weer toezegt dat je naar elkaar wil luisteren. En dat je probeert de standpunten en belangen van de ander te begrijpen.

Dat is overigens niet hetzelfde als het met elkaar eens zijn. Dat is geen vereiste. 

Waar gaat het wérkelijk over?

Tijdens mediation uiten partijen over en weer gedachten, aannames en verwijten. Ik help duidelijk te maken welke zorgen, belangen, emoties en behoeften hieronder schuilgaan. 

Ik luister, vraag door, vat samen, herformuleer, daag uit, spiegel, confronteer, toon begrip, onderzoek of hou juist mijn mond. En vertaal emoties en behoeften naar individuele en gezamenlijke belangen. Met als doel dat partijen elkaar beter en uiteindelijk werkelijk gaan verstaan.

In de meeste gevallen geeft dat ruimte. Ruimte waarin weer plaats is voor het formuleren van wat belangrijk is. En voor het vinden van oplossingen die daarin passen. Zodat partijen samen hun beste  oplossing vinden.

Zo werkt effectieve communicatie, waar een goede mediator voor zorgt.

Mediation is win-win

Mediation helpt in belangen te denken. In de eigen belangen, de gezamenlijke belangen én de belangen van de ander. En wat er nodig is om  met elkaar tot de beste oplossing te komen. 

Mediation in het kort

1

Kennismaken

Een individuele en vertrouwelijke intake met elke partij. Een gesprek om ‘alles’ te spuien en vervolgens op een rij te krijgen waar het werkelijk om gaat. Ook dit gesprek valt onder de vertrouwelijkheid van mediation. 

Ik check of partijen daadwerkelijk bereid zijn met elkaar in mediation te gaan. En stem af welke personen aan de mediationtafel plaatsnemen.2

Mediation-
overeenkomst

Spelregels over kosten, vertrouwelijkheid en het vastleggen van afspraken tijdens een gezamenlijk gesprek. Partijen tekenen de mediationovereen­komst met mediationreglement, opgesteld door de Mediators Federatie Nederland. Partijen beloven elkaar zo geheimhouding van wat tijdens de mediation wordt besproken. Die geheimhouding geldt niet voor de schriftelijke afspraken die partijen met elkaar maken en waar ze bij een succesvolle mediation ook voor tekenen.3

Onderzoeken

Na de individuele intake ontmoeten partijen elkaar tijdens een of meerdere gezamenlijke gesprekken die ik faciliteer. Doel is te achterhalen wat er speelt. Welke emoties, gedachten, intenties en behoeften er leven. Waar het echt om gaat en welke individuele en gemeenschappelijke belangen er zijn.

Tijdens deze gesprekken kunnen partijen zich door eigen adviseurs laten bijstaan. Ik let daarbij op 'gelijkheid', zodat de ene partij niet met en de andere partij zonder adviseur verschijnt.4

Onderhandelen

Welke opties zijn er om de individuele en gemeenschappe­lijke belangen in te vullen? Ik begeleid partijen bij het vinden van de beste oplossing voor hun conflict. Alles kan daarbij op tafel komen, ook niet strikt juridische argumenten. 

Tijdens de gezamenlijke gesprekken is een individueel gesprek met mij mogelijk. De zakelijke inhoud van dat gesprek koppel ik aan de andere partij terug. 5

Afspraken vastleggen

Ik leg de afspraken van partijen vast, vaak in een vaststellings­overeenkomst. Dit is een contract waarin partijen afspraken maken over wat tussen hen de feitelijke en juridische stand van zaken is of moet worden.

Voordat partijen die afspraken tekenen, check ik of ze eenzelfde begrip hebben van wat ze afspreken en of ze die afspraken ook echt kunnen maken. 6

Nazorg

Mediation leidt tot een oplossing waarmee partijen kunnen leven en weer verder kunnen. Zonder de last van een slepend conflict. Ik hou nog even de vinger aan de pols hoe het met partijen gaat.


Mocht dit proces niet tot een overeenkomst of oplossing leiden, dan is er toch winst behaald. Want: dan weten partijen wat ze beslist wel en beslist niet willen. Dat is meer dan ze hadden geweten als ze alleen hadden geprocedeerd over wat hen verdeelde.

Webinar Meesterlijke Mediation

Deel 1

Deel 2

Win-win met mediation

Geschillen oplossen

Loop je vast, speelt er iets of wil je even sparren?

Pak dan de telefoon en bel me op 06 51 557 717. Of mail me. Vaak komen de eerste mogelijkheden en oplossingen gelijk al in zicht.

Dat levert direct meer rust op.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.