Skip to main content

Alles stroomt in cirkels

Bob Heeren | anderhandelaar
05 mei 2024

Stel, je bent de presentator van een juicekanaal en je stelt vragen aan een groep van Bekende Nederlanders in de studio met als doel om daar over elkaar te roddelen.

Mensen zeggen dan wat ze over de ander denken waar die ander bij is. Niet met als doel om hoge kijkcijfers te halen, maar om de onderlinge verhoudingen binnen een groep meer duidelijk te maken.

De ‘presentator van het juicekanaal’ is in werkelijkheid een mediator, coach of andere zakelijke gespreksleider die verstand heeft van het stellen van circulaire vragen.

Deze ‘constructieve roddel’ onthult wat en hoe men over elkaar denkt, welke verhalen er leven, welke aannames worden gedaan. Hierdoor worden circulaire patronen zichtbaar. Automatismen in communicatie.

Bijvoorbeeld: als de een aandringt op actie, gaat de ander daardoor juist vertragen. Daardoor kan het besef ontstaan dat niemand ‘schuldig’ is aan bepaald gedrag maar dat het ene soort gedrag juist ontstaat uit het andere.

Mensen communiceren dus vaak in cirkels. Die je kunt doorbreken als je hebt ontdekt dat het cirkels zijn.

Ik sprak over circulaire vragen in aflevering 9 van de Bobcast Anders Denken Anders Doen. Met bedrijfsadviseur Dennis van der Voort, die BizzNizzTalk van de podcastmaker zelf laat horen. En die leert dat de enige constante in het leven verandering is. Dat ben ik met Dennis eens.

Alles zal altijd blijven stromen. In cirkels in de ruimte, in een eindeloos refrein.