Skip to main content

Als de directeur de deur uit moet

Bob Heeren | advocaat
02 maart 2022
Het is eenzaam aan de top. De directeur is zowel machtig als kwetsbaar. En heeft een bijzondere juridische positie. Opletten is handig.


Het is een bekend gezegde. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Als directeur kun je lang geweldig werk doen en prima samenwerken. Maar een enkele zandkorrel kan de machine behoorlijk en vaak helemaal in de war brengen.
 
In het algemeen nemen rechters aan dat een directeur het vertrouwen nodig heeft van de staf en van de werknemers. Is dat vertrouwen er niet meer en is het ook niet meer terug te brengen, dan is het einde oefening. 

De grote vraag die ik als advocaat aan zo’n directeur stel: ben je statutair bestuurder of gewoon werknemer?

Statutair bestuurder

Een statutair bestuurder is vaak door de vergadering van aandeelhouders benoemd. Of staat in de statuten van de onderneming.  Zo’n directeur is vrij simpel te ontslaan door degene die de benoeming heeft gedaan. Het is een kwestie van oproepen, aanhoren wat de directeur te zeggen heeft en ontslaan. Dat mag alleen niet als de directeur zich ziek heeft gemeld voordat de oproep voor de ontslagvergadering wordt ontvangen. 

Wat kun je dan als directeur? Je hebt recht op het loon over de opzegtermijn en op een vergoeding volgens de wet, maar die is meestal niet al te hoog. Verder kun je schade claimen, maar dan moet de werkgever ernstig verwijtbaar hebben gehandeld. Dat is vaak lastig aan te tonen. 

Werknemer

Als je directeur bent maar niet volgens de statuten bent benoemd, dan ben je gewoon werknemer en heb je de normale rechtsbescherming. Die vrij fors is.

Ben je degene die de directeur wil ontslaan of ben jij die directeur? In welke positie je ook zit, het gaat bijna altijd om de vraag wie het beste kan onderhandelen. Wie het recht kent, wat de rechters vinden en wie de psychologische en strategische verbanden het beste kan inschatten en gebruiken.

Laat die combinatie nou net mijn favoriete bezigheid zijn! Laten we bellen of appen of mailen. Of elkaar in de ogen kijken.

Zodat je snel weer met opgeheven hoofd deur kunt gaan.


# Hits: 1168